Coder

Coder và Designer ? Tư duy đối đầu

Thiết kế web 3t
Thiết kế web 3t xin có một bài nhận xét vui về coder và designer.Mọi ý kiến trên chỉ mang tính chất vui vẻ,mọi người chém chúng tôi nhẹ tay.CoderNhận dạng coder:Bạn không khó nh
Xem thêm