Gia sư Đại Nam

Tag:

Gia sư tin học Đại Nam có tiền sử từ Trung Tâm Đào Tạo CNTT quận 7.Thành phần sáng lập Gia Sư Đại Nam gồm những Thầy Cô đã từng công tác tại trung Tâm Đào Tạo CNTT quận 7 có tâm huyết và kinh nghiệm trong đào tạo Tin Học cũng như về quản lý đào tạo.